Η Εταιρεία

ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΑΕ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΑΕ είναι μια σύγχρονη εταιρεία κατασκευής κεντρικών συστημάτων κλιματισμού.

Διαθέτει κάθετη μονάδα κατασκευής αεραγωγών μηχανημάτων κλιματισμού και τμήμα συντηρήσεων

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός ποιότητας και απόδοτικότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο χώρο των ενεργειακών εφαρμογών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναβαθμίζουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας και διατηρούμεθα ενήμεροι για όλες τις νέες εξελίξεις στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών.

Τέλος έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στον πληθυσμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά τη συμβολή μας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον διαβίωσης.

Δραστηριότητες

Η ιστορία μας

1963
Αφετηρία και ιδρυτής της «ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑ-ΤΣΑ Α.Ε.» υπήρξε το 1963 ο Δημήτριος Γκανάτσας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η «ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ειδικεύτηκε από τα πρώτα κιόλας χρόνια ίδρυσής της στην κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού Θέρμανσης και κλιματισμού.
1994-1997

Ο Ιούνιος του 1994 και ο Σεπτέμβριος του 1997 υπήρξαν κομβικά σημεία στην πορεία της εταιρείας με την ενσωμάτωση στο ανθρώπινο δυναμικό της των μηχανικών και υιών του ιδιοκτήτη, τους Αθανάσιο και Κυριάκο Γκανάτσα.

2001-2004

Η εταιρεία μετονομάστηκε σε «ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ Ο.Ε.» το 2001 έως το 2004, όπου η μορφή της εταιρίας μετατράπηκε σε ανώνυμη και ονομάστηκε «ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ Α.Ε.», ονομασία με την οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Η εταιρεία λειτουργεί με γνώμονα και επίκεντρο τον πελάτη, ενώ ταυτόχρονα αντλεί τεχνογνωσία από τα 50 χρόνια εμπειρίας των προκατόχων της.

Η υψηλή και διαρκώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση του αντικειμένου της εταιρίας στην κατασκευή Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η νέα πολιτική ολοκληρωμένων λύσεων οδήγησε στην υλοποίηση σημαντικών έργων και την επέκταση του πελατολογίου
μας, με αποτέλεσμα την εδραίωση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ Α.Ε.» στο χώρο των εταιρειών κλιματισμού ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα.

2004
Στα πλαίσια της διαρκούς και στοχευόμενης ανάπτυξης της εταιρείας, το 2004 μεταφερθήκαμε στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.000 τμ. Η νέα αυτή υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής διαθέτει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένων ορθογωνικών και κυκλικών αεραγωγών και μηχανημάτων κλιματισμού στιβαρής κατασκευής, αποθήκες και γραφεία. Επίσης, περιλαμβάνονται εργαστήρια δοκιμών και ελέγχων με όργανα τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. έλεγχος αεροστεγανότητας αεραγωγών, πιστοποίηση ΕΝ1507). Από το 2008, οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτάθηκαν και στην Αθήνα, με την ίδρυση ενός τοπικού παραρτήματος για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του αυξανόμενου πελατολογίου μας.
2008

Από το 2008, οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτάθηκαν και στην Αθήνα, με την ίδρυση ενός τοπικού παραρτήματος για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του αυξανόμενου πελατολογίου μας.

Προσωπικό

Η οικογενειακή βάση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μία σύγχρονή αειφόρου ανάπτυξης εταιρεία όπου με την βοήθεια νέων συνεργατών και έμπειρου προσωπικού στοχεύουμε στο μέλλον για την κατασκευή σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων κλιματισμού εξαερισμού.

Η δομή της εταιρείας αναπτύχθηκε με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης που περιλαμβάνει 10-μελή ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών και έμπειρο τεχνικό προσωπικό άνω των 40 ατόμων.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία εστιάζοντας στην καλλιέργεια των σχέσεων με τους πελάτες της και αναμένοντας ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη δίνει έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών πιστοποίησης των έργων της (υπηρεσίες μέτρησης και εξισορρόπησης-commissioning).

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2015.

Τεκμηρίωση και βεβαίωση μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA.