Προϊόντα H-V-AC

Παραγωγή Αεραγωγών και Μηχανημάτων Κλιματισμού

Πιστοποίηση ISO 2000:9001 για όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Με ειδικότητα στον σχεδιασμό και την παραγωγή αεραγωγών και μηχανημάτων εξαερισμού και κλιματισμού.

Με αρχή την χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμης και πράσινης ενέργειας.

Heating, Cooling and Air Filtering Metal Duct

Αεραγωγοί

Στη σύγχρονη μονάδα παραγωγής, κατασκευάζονται έξι βασικές κατηγορίες τυποποιημένων ορθογωνικών αεραγωγών ευθύγραμμαων μαζί με τα εξαρτήματα τους. Η κατασκευή των αεραγωγών βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες της Εθνικής Ένωσης Αμερικανών Κατασκευαστών (SMACNA) και χαίρει πιστοιποίησης βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN1507.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Κυκλικές και Ορθογωνικές Ηχοπαγίδες

Στην εταιρεία μας, κατασκευάζουμε ηχοπαγίδες ορθογωνικές και κυκλικές, για να πετύχουμε σημαντική μείωση Θορύβου εντός δικτύου αεραγωγών, μειώνοντας τη μετάδοση του παραγόμενου Θορύβου από τους ανεμιστήρες. Τα ηχοπετάσματα (splitter) κατασκευάζονται σε δύο κατηγορίες, 10 και 20cm, ανάλογα την εφαρμογή τους. Στην εξωτερική πλευρά τοποθετούμε διάτρητη λαμαρίνα και υαλοϋφασμα για την προστασία του πετροβάμβακα εσωτερικά. 

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
Μονάδες Προκλιματισμού
Εναλλάκτες Θερμότητας

Μηχανήματα Κλιματισμού

Ανεμιστήρες

Συστήματα Αυτοματισμού

Μεταλλικές Κατασκευές