ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΑΕ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΑΕ είναι μια σύγχρονη εταιρεία κατασκευής κεντρικών συστημάτων κλιματισμού.

Διαθέτει κάθετη μονάδα κατασκευής αεραγωγών μηχανημάτων κλιματισμού και τμήμα συντηρήσεων

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός ποιότητας και απόδοτικότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο χώρο των ενεργειακών εφαρμογών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναβαθμίζουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας και διατηρούμεθα ενήμεροι για όλες τις νέες εξελίξεις στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών.

Τέλος έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στον πληθυσμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά τη συμβολή μας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον διαβίωσης.